Matias Faldbakken

Matias Faldbakken Untitled canvas 107 - Matias Faldbakken
Matias Faldbakken Untitled post bag 1 - Matias Faldbakken
Matias Faldbakken Untitled JERRY CAN CUT 2 1 - Matias Faldbakken
Matias Faldbakken Untitled (Canvas #107), 2015 Newspaper print on Belgian linen, wooden stretcher, 152.5 × 152.5 × 3.2 cm
Matias Faldbakken Untitled (Canvas #100), 2015 Newspaper print on Belgian linen, wooden stretcher, 152.5 × 152.5 × 3.2 cm
Matias Faldbakken Untitled (Canvas #105), 2015 Newspaper print on Belgian linen, wooden stretcher, 152.5 × 152.5 × 3.2 cm
Matias Faldbakken Untitled (Canvas #106), 2015 Newspaper print on Belgian linen, wooden stretcher, 152.5 × 152.5 × 3.2 cm
1/4
Matias Faldbakken
Untitled (Canvas #107), 2015
Newspaper print on Belgian linen, wooden stretcher, 152.5 × 152.5 × 3.2 cm